ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ဆန်းစစ်သည့် ပွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀ တွင် Proven Group Of Companies သည် အဆင့် (33) နေရာမှ (18) နေရာ သို.တက်လှမ်း ရပ်တည်လျက်ရှိ

Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) နှင့် Yever တို့မှ ထုတ်ပြန်သည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ဆန်းစစ်သည့် “ပွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀” တွင် မြင့်မားသော အကဲဖြတ်ရမှတ်များဖြင့် Proven Group Of Companiesသည် အဆင့် (18) နေရာတွင် ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။

အဆိုပါအစီရင်ခံစာသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ ထုတ်ဖော်ကြေညာခြင်း (corporate disclosure) နှင့် ပတ်သက်၍ ရည်မှန်းချက် အမြင့်ဆုံးသော အများပြည်သူဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီပေါင်း (၂၆၀) ခု တို့၏ ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုဒ်များတွင် ဖော်ပြထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အကဲဖြတ် စစ်ဆေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Proven Group Of Companies သည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုရှိစေရေး အတွက် ပိုမိုခိုင်မာကောင်းမွန်သော ကော်ပိုရိတ် အစဥ်အလာ ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်း၊ ထိရောက်မြန်ဆန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းနှင့် ဖော်ဆောင်လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ကို အစဥ်တစိုက် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည့်အပြင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုဆိုင်ရာ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များ ဖော်ပြပါရှိသည့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း (sustainability reporting) ကိုလည်း Proven Group Of Companies ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ထုတ်ပြန်ထားရှိပါသည်။

ယခုကဲ့သို့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ဆန်းစစ်သည့် “ပွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀” တွင် အဆင့်(၁၈)နေရာတွင် အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူ၀မ်းမြောက်မိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စီးပွားရေးရပ်ဝန်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖြစ်စေရေး အတူပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြပါသော ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်အပ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း ခိုင်မာတဲ့ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့အပေါ်ထားရှိအပ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိက၀တ်ကိုဆက်လက် ကြိုးပမ်းအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။